Зібрано підписів

  Кількість днів

  Заголовок петиції

  Выделить помещение/участок земли для установки станции рециклинга (сортировки отходов с их возможной последующей переработкой) в центре города.

  ПІБ ініціатора: Мелешко Олена Василівна
  Статус: З відповіддю
  Петиція №4715
  Дата початку збору підписів: 16.04.2019 11:56

  Суть електронної петиції

  Закон о сортировке отходов не работает в Запорожье, т.к. до сих пор нет площадок и контейнеров для раздельного сбора отходов. Как известно, с 1 января 2018 года Украина обязалась сортировать весь мусор по видам материалов, а также разделять его на пригодное для повторного использования. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины "Об отходах". Потребность выполнять закон и сортировать по видам у запорожцев присутствует. По опыту работы подобных станций в других городах, мы просим выделить помещение/участок земли под станцию сортировки отходов в центре города площадью от 50 метров. На станции запорожцы смогут получить подробную консультацию по вопросам раздельного сбора отходов и отсортировать отходы по фракциям.

  Відповідь на електронну петицію:

  Про розгляд петиції

  Стосовно розгляду електронної петиції «Про виділення приміщення/ділянки землі для встановлення станції рециклінгу (сортування відходів з можливою подальшою їх переробкою) у центрі міста», департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради додатково до листа від 10.06.2019 №2782/01/01-07/ЕлП-02 інформує, що Запорізькою міською радою прийнято рішення від 25.09.2019 №31 «Про підтримку електронної петиції №4715 щодо виділення приміщення та (або) відведення земельної ділянки для розташування станції сортування та переробки відходів (рециклінг відходів)».

  На виконання п.2 даного рішення департамент в межах наданих повноважень повідомляє наступне.

  На теперішній час, на жаль, вільних нежитлових приміщень/окремих будівель права комунальної власності, розташованих у центрі м. Запоріжжя, які б відповідали вимогам, зазначеним у електронній петиції та іншим нормативним документам у сфері поводження з відходами відсутні.

  Водночас, надаємо перелік вільних нежитлових приміщень, зазначених у додатку до даного листа, що перебувають у господарському віданні/оперативному управлінні суб’єктів права комунальної власності та які можливо передати в оренду фізичним або юридичним особам (додається).

  Отже, пропонуємо Вам розглянути зазначений перелік, визначитись з об’єктом та подати у встановленому порядку документи для подальшого розгляду порушеного питання згідно чинного законодавства.

  Перелік вільних нежитлових приміщень підлягає періодичному коригуванню та оновленню, у зв’язку з укладанням або розірванням договорів оренди, передачею об’єктів іншим суб’єктам права комунальної власності для використання їх у власній діяльності.

  Набути право користування об’єктом нерухомого майна права комунальної власності (нежитлових приміщень) юридична або фізична особа може на підставі договору оренди.

  Відносини щодо оренди майна права комунальної власності регулюються законами України «Про оренду державного та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним кодексом України та іншими нормативними актами, в тому числі рішеннями органів місцевого самоврядування.

  Нормами ст. 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» визначено, що орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності. Фізична або юридична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

  При розрахунку орендної плати повинна застосовуватись орендна ставка, визначена згідно з додатком 2 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 04.10.1995 № 786, із змінами та доповненнями.

  Вартість орендованого майна відповідно до п. 19 Методики оцінки вартості об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 10.08.1995 № 629, із змінами та доповненнями, та вищеназваної Методики розрахунку орендної плати № 786 повинна визначатись виключно шляхом проведення його незалежної оцінки.

  Оцінка об’єкта оренди передує укладенню договору оренди, при цьому, витрати зі сплати послуг суб’єктів оціночної діяльності з виконання незалежної оцінки та її рецензування несе орендар на підставі укладеного між орендодавцем, суб’єктом оціночної діяльності та орендарем договору (ст. 11 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»я0.

  До того ж, вбачається за доцільне звернути особливу увагу, що відповідно до Закону України «Про відходи», який є базовим законодавчим актом у регулюванні правовідносин з відходами, використання суб’єктом підприємницької діяльності нерухомого майна за цільовим призначенням «розташування станції сортування відходів» можливе за наявності дозволів уповноважених органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесено порушене питання та за умови відповідності об’єкта державним будівельним нормам, стандартам і правилам, а також за наявності інших документів, що підтверджують можливість їх використання за призначенням.

   

   

  Заступник директора департаменту                                                        М.В.Хитрик

   

   

   

  поширити електронну петицію:

  перелік осіб, які підтримали петицію