Зібрано підписів

  Кількість днів

  Заголовок петиції

  Створити Департамент з охорони громадського порядку, попередження надзвичайних сітуацій та мобілізаційної роботи в структурі Запорізької міської ради.

  ПІБ ініціатора: Прудская Ирина Васильевна
  Статус: На розгляді
  Петиція №97
  Дата початку збору підписів: 17.01.2017 12:38

  Суть електронної петиції

  В структурі виконавчого комітету Запорізької міської ради не має единого координаційного центру який поєднював напрямки роботи пов’язаних з охороною громадського порядку, попередження надзвичайних ситуацій та мобілізаціоної роботи а також виявленню та запобіганню корупції. Всі вищевказані напрямки роботи покладені на різних заступників міського голови, що сутевє дезорганезує налагоджоність в роботі.

  Завдяки створенню Департаменту одразу з’явиться едина концепція в вирішені задач які раніше були окремо надані кожному із відділів і управлінь виконавчого комітету Запорізької міської ради які відповідали кожен за свій напрямок роботи в галузі попередження надзвичайних сітуацій, безпеки громадського порядку, мобілізаційної роботи та виявленню та запобіганню корупції.
  Таким чином створивши департамент, цє сутево вплинить на зниження криміногеної сітуацію в місті, так як діяльність правоохоронних органів та надзвичайників стане більш прозорою завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування, які в свою чергу підзвітні громаді міста.

  Пропоную на новостворений департамент покласти наступні фінкції:

  1.В галузі попередження надзвичайних подій
  Включити до складу департаменту
  -управління з питань попередження надзвичайних сітуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради, з усіма їх функціями.

  2. В галузі мобілізаціїної роботи
  Включити до складу департаменту
  -сектор режимно-секретної,мобілізаційної та обороної роботи виконавчого комітету Запорізької міської ради, на правах відділуз усіма їх функціями.

  3. В галузі запобігання та виявлиння корупції
  -створити відділ, на який покласти функції щодо перевірки посадовців відповідно до антикорупційного законодавства.

  4.В галузі охорони громадського порядку
  - створити управління з охорони громадського порядку та включити до його складу інспекцію з благоустрію Запорізької міської ради та відділ координації роботи правоохоронних органів виконавчого комітету Запорізької міської ради, та покласти на них наступні функції
  -бородьбу з незаконою торгівляю
  -бородьба з незаконим паркуванням
  -взаімодя з правоохоронними органами міста в питанні громадської безпеки
  -контроль та координація громадських формувань з охорони громадського порядку
  -розробка спільних дій з представниками поліції стосовно охорони громадського порядку
  -Проводити аналітичну роботу стосовно найбільш криміногених ділянок в місті, та розробляти спільно с поліцією концепцію щодо полипшиння цієї сітуації
  -відповідальні за громадську безпеку під час проведення масових заходів в місті.

  Також покласти на департамент окрім вищезазначеного ще деякі функції:
  -Департамент готує висновки та рекомендації з питань дотримання прав людини, законост, бородьби зі злочиністю, та запобігання корупціїї, а також стан справ в галузі попередження надзвичайних сітуацій та мобілізаційної роботи;
  Кожного кварталу року надає звіт про діяльність департаменту на офіційному сайті міської ради.

  поширити електронну петицію:

  перелік осіб, які підтримали петицію