• Thumb f82a160aad47456228bf470f07a547c8
  • Thumb cac4dd3752b0ba3ebf133d2f3ec69bd4

Зібрано підписів

Кількість днів

Заголовок петиції

Створення спеціалізованого закладу (притулку) у м. Запоріжжі для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

ПІБ ініціатора: Куратченко Ірина Євгенівна
Статус: З відповіддю
Петиція №6281
Дата початку збору підписів: 08.10.2020 15:41

Суть електронної петиції

Запорізька обласна громадська організація «Об’єднання психологів та психоаналітиків «ВЗАЄМОДІЯ», організації громадянського суспільства, громадяни м. Запоріжжя, звертаємось до голови Запорізької міської ради з вимогою забезпечити виконання Закону України від 07.12.17 р. № 2229-VIII «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (далі Закон 2229), та Указу Президента України №398/2020 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства».
Законом 2229 визначено організаційно – правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрямки реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

Серед головних напрямів, на яких зосереджено увагу в Указі Президента:
- заходи задля запобігання та мінімізації домашнього насильства;
- розбудова системи сервісів та притулків для постраждалих осіб;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань неприпустимості насильницької моделі стосунків;
- невідворотність покарання за насильство та надання максимальної підтримки й допомоги постраждалим особам;
- забезпечення особливої опіки та захисту для людей похилого віку, дітей і недієздатних осіб.

Вимушені констатувати: в місті Запоріжжі наразі здійснюється недостатньо системних дій щодо виконання Закону 2229 та Указу Президента України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.
До спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, як зазначено в Законі 2229, належать притулки для постраждалих осіб, центри медико – соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, мобільні бригади соціально – психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, а також заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.

Із наведеного переліку спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб в м. Запоріжжі на теперішній час діють всього дві:
- мобільна бригада соціально – психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, яка сформована в 2020 р. при Запорізькому міському центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді;
- центр соціально – психологічної допомоги для постраждалих від домашнього насильства, який був створений та функціонує при Запорізькій обласній громадській організації «Об’єднання психологів та психоаналітиків «ВЗАЄМОДІЯ».
Відповідно до п. 5. Закону 2229, у здійсненні заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема виявленні фактів домашнього насильства, наданні допомоги та захисту постраждалим особам, можуть брати участь підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання та іноземні неурядові організації, фізичні особи-підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги.

Таким чином, відповідно до повноважень, визначених ст. 14 Закону 2229, центр соціально-психологічної допомоги ЗОГО ОПП «Взаємодія» здійснює наступну діяльність у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі:
- прийом і розгляд заяв від постраждалих осіб або їхніх представників про отримання допомоги, зокрема соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок насильства;
- інформування місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, уповноважених підрозділів органів Національної поліції України про виявлення фактів домашнього насильства за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалих осіб (крім випадків вчинення насильства стосовно дітей та недієздатних осіб або виявлення актів насильства кримінального характеру, коли така згода не вимагається);
- надання постраждалим особам повної та вичерпної інформації про їхні права і можливості отримання ними дієвої допомоги;
- надання відповідно до компетенції постраждалим особам соціальних послуг, соціальної, психологічної допомоги на безоплатній основі, сприяння наданню правової допомоги, а також забезпечення тимчасового притулку для таких осіб та їхніх дітей у порядку, передбаченому законодавством;
- інформування в установленому законодавством порядку місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування про осіб, яким надавалася допомога, та про результати її надання.
Центр соціально-психологічної допомоги ЗОГО ОПП «Взаємодія» здійснює свою діяльність згідно з вимогами Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 (далі Порядок 658). Отже, ЗОГО ОПП «Взаємодія» в межах свої можливостей та повноважень робить усе можливе для подолання такого негативного явища, як домашнє насильство і насильство за ознакою статі.

Але, зрозуміло, що мобільна бригада соціально – психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі та центр соціально – психологічної допомоги Запорізької обласної громадської організації «Об’єднання психологів та психоаналітиків «ВЗАЄМОДІЯ» не можуть задовольнити всі наявні потреби в послугах для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Беручі до уваги той факт, що у м. Запоріжжі до цього часу не визначено спеціально уповноважений орган у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, який згідно Закону 2229 має забезпечити реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на регіональному рівні, зокрема шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; забезпечення розроблення, затвердження та виконання регіональних програм у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; забезпечення координації діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, та їх взаємодії на регіональному рівні та ін.

Тому звертаємось із пропозицією розглянути питання щодо створення спеціалізованого закладу (притулку) для постраждалих осіб та забезпечення його належного функціонування.

Ми, що підписали дану петицію, запевняємо і в подальшому займати активну позицію щодо запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, формуванню нульової толерантності до насильства!

Запоріжжя - це місто вільне від насильства!

Відповідь на електронну петицію:

поширити електронну петицію:

перелік осіб, які підтримали петицію