• Thumb 5b15368514f598dec1066cd6b3d48d12

Зібрано підписів

Кількість днів

Заголовок петиції

Щодо демонтажу пам'ятника-погруддя радянському дiячевi А. М. Кузьмiну

ПІБ ініціатора: Кісіль Костянтин Віталійович
Статус: На розгляді
Петиція №1288
Дата початку збору підписів: 05.09.2017 12:33

Суть електронної петиції

Шановний мiський голове та мiська радо!
Прошу Вас вжити заходiв, щодо демонтажу у мiстi Запорiжжя пам'ятника-погруддя радянському полiтичному дiячевi А. М. Кузьмiну, мiнiстру чорноï металургiï СРСР, згiдно з законом про "Засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Украïнi та заборону пропаганди ïхньоï символiки".
Дане погруддя, яке досi стоïть на постаментi на площi мiста, асоцiюється як символ радянського тоталiтарного режиму.
Слiд зауважити, що зазначений пам'ятник не було внесено до Всеукраïнського реєстру нерухомих пам'яток iсторiï, тому цей пам'ятник пiдпадає пiд закон декомунiзацiï, а значить - пiдлягає демонтажу.
Вiдмова демонтажу зазначеного пам'ятника - це пряме порушення чинного закону Украïни про "Засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Украïнi та заборону пропаганди ïхньоï символiки". А. М. Кузьмiн був радянським діячем, мiнiстром СРСР, тому всі пам'ятні споруди в його честь підлягають знесенню". Це не примха народу та громади, патрiотiв Украïни, це рiшення Голови Украïнського iнституту нацiональноï пам'ятi, i це свiдчить про те, що демонтаж пам'ятника Кузьмiну необхiдний крок.
Я не хочу, щоб у нашому мiстi стояли на площах i скверах бронзовi пам'ятники та погруддя комунiстичних лiдерiв, якi катували украïнський народ. Це не є вимога чи примха якоïсь однiєï людини, демонтаж пам`ятника-погруддя А. М. Кузьмiну - це вимога мешканцiв та громади мiста Запорiжжя! Ми - народ, головне джеро влади в демократичнiй державi, вимагаємо демонтажу цього iдола!!!
Пiд закон декомунiзацiï пiдпадають усi особи, що займали державнi посади у роки СРСР, особи, що причетнi до Жовтневоï революцiï, особи, якi прославляли та пропагандували соцiалiстичний та комунiстичний лад в краïнi. Пам'ятники, погруддя цим людям пiдлягають демонтажу, площi, вулицi, мiста, села, названi на ïхню честь, пiдлягають перейменуванню. Так саме i погруддя А. М. Кузьмiна повнiстю пiдлягає демонтажу.
Ми не пропонуємо знищувати погруддя А. Кузьмiна, а просимо прибрати його з постамента, а саму бронзову скульптуру, пiсля демонтажу з постамента, можна перенести в музей, але геть подалi з площi та скверу.
Так що, вимагємо демонтувати пам'ятник погруддя радянському полiтичному дiячевi А. М. Кузьмiну згiдно з законом про "Засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв та заборону пропаганди ïхньоï символiки", так як зазначене погруддя є символом радянськоï епохи, якiй не мicце в сучаснiй Украïнi, i пiдлягає знесенню згiдно з законом декомунiзацiï.

поширити електронну петицію:

перелік осіб, які підтримали петицію