• Thumb 17e8782d19d64bb118f15529d76b7603
  • Thumb 505c7d92318e98a00ad50b73a2be62dd

Зібрано підписів

Кількість днів

Заголовок петиції

Розробити та прийняти Програму розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2022-2026 роки

ПІБ ініціатора: Пирог Михайло Юрійович
Статус: На розгляді
Петиція №7168
Дата початку збору підписів: 08.11.2021 09:00

Суть електронної петиції

Сучасна мовна ситуація в Україні є результатом наполегливого, планомірного та систематичного тиску проти української мови, ідентичності та державності. Різні імперські режими протягом останніх чотирьох сторіч послідовно проводили політику обмежень, переслідувань, заборон української мови, культури, а то й будь-яких форм українського національного життя.

У перші роки незалежності України були досягнуті певні успіхи в утвердженні української мови як державної. Розширилась сфера її вжитку в установах та організаціях, в освіті, в науці; з’явилось більше україномовної преси й книжок; у вищих навчальних закладах був впроваджений обов’язковий іспит з української мови й обов’язковий курс ділового українського мовлення. Із січня 2021 року набули чинності окремі норми закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» - усі надавачі послуг тепер зобов'язані обслуговувати та надавати інформацію в Україні українською мовою.

Проте впровадження української мови як державної у публічній сфері на регіональному рівні досі має ряд проблем. Внаслідок тривалого періоду дискримінації та домінування російської мови в інформаційно-культурному просторі України, українська мова перетворилась на суржик, на мішанину українських та російських слів, кальок, необґрунтоване вживання іншомовних слів, коли їм є цілком повноцінні відповідники в українській мові. Тривале засилля в інформаційно-культурному просторі як України, так і міста іншомовної продукції призвело не лише до різкого скорочення українського мовного простору, але й до руйнації способу думання і деформації ментальності громадян України, прищеплення їм чужих стереотипів, навіювання їм почуття меншовартості.

Усі ці чинники ще раз підтверджують гостру необхідність ефективної мовної політики як на рівні держави, так і на рівні місцевого самоврядування. У місті Запоріжжя є потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови у різних сферах життя: освіті, культурі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

У зв’язку з вищезазначеним, «Національний Корпус» із підтримкою мешканців міста Запоріжжя звертається до Запорізької міської ради з вимогою розробити спільно з громадськістю та прийняти Програму розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2022-2026 роки.

Заходи Програми на визначений період мають передбачати передусім підтримку й розвиток чинних громадських ініціатив, освітянських та журналістських починань. Їх реалізація має бути направлена на популяризацію української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр просвітницьких, культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, сприяти зміцненню україномовного національно-патріотичного середовища на рівні нашого міста.

Програма мусить мати на меті створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови, створення домінантного україномовного простору у місті Запоріжжя, виховання любові, поваги, шанобливого ставлення до мови, культури, дотримання норм законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян.

поширити електронну петицію:

перелік осіб, які підтримали петицію