Зібрано підписів

  Кількість днів

  Заголовок петиції

  Про скасування рішення Запорізької міської ради «Про реорганізацію юридичної особи – комунальної установи охорони здоров’я «Пологовий будинок № 1» шляхом приєднання до закладу охорони здоров’я «Пологовий будинок № 3» № 68 від 19 грудня 2018 року

  ПІБ ініціатора: Гамаюнова Вікторія Миколаївна
  Статус: На розгляді
  Петиція №4791
  Дата початку збору підписів: 20.05.2019 16:37

  Суть електронної петиції

  19 грудня 2018 року Запорізька міська рада прийняла рішення «Про реорганізацію юридичної особи – комунальної установи охорони здоров’я «Пологовий будинок № 1» шляхом приєднання до закладу охорони здоров’я «Пологовий будинок № 3» № 68, відповідно до якого вирішено реорганізувати юридичну особу – комунальну установу охорони здоров’я «Пологовий будинок № 1» (місцезнаходження: 69063, м. Запоріжжя, вул. Святого Миколая, буд. 27) шляхом приєднання до закладу охорони здоров’я «Пологовий будинок №3» (місцезнаходження: 69071, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд. 11).
  Вважаємо, що таке рішення порушує наші конституційні права на охорону здоров’я, та було прийнято без дотримання передбаченої законодавством процедури.
  Протягом багатьох десятиліть Пологовий будинок № 1 забезпечував надання планової та цілодобової невідкладної медичної допомоги вагітним жінкам, у тому числі з ускладненим перебігом вагітності, породіллям та гінекологічним хворим міста Запоріжжя. Важко переоцінити значення цього Пологового будинку № 1 для місцевої громади. Не одне людське життя було врятовано лікарями цього медичного закладу.
  В свою чергу реорганізація комунальної установи охорони здоров’я «Пологовий будинок № 1» може призвести до обмеження своєчасного отримання пацієнтами належної медичної допомоги. Так, жителям, зокрема вагітним жінкам Олександрівського району міста, необхідно буде долати декілька десятків кілометрів до Пологового будинку № 3.
  Однак, не тільки до «територіальних незручностей» призведе така реорганізація, - як наслідок після такого приєднання буде закрито відділення патології вагітних, яке є критично важливим для мешканок нашого міста. При наявній незадовільній екологічній ситуації в м. Запоріжжі і постійно зростаючою кількістю пацієнток з ризиком виникнення патології вагітності, закриття таких відділень спричинить підвищення рівня захворюваності серед жінок та дітей.
  Таким чином, реорганізація цього медичного закладу і приєднання його до Пологового будинку №3 призведе до ускладнення доступу жінок до надзвичайно важливих медичних послуг, якими забезпечує Пологовий будинок № 1.
  Стаття 49 Конституції України гарантує кожному право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
  У відповідності до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» держава сприяє розвитку закладів охорони здоров'я усіх форм власності. Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров'я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
  Згідно ст. 38 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому медичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій. Вибір лікаря і закладу охорони здоров'я кожний пацієнт має право, коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здоров'я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповідне лікування.
  Лісабонська декларація відносно прав пацієнта гарантує право пацієнта вільно вибирати свого лікаря.
  Відповідно до Європейської хартії прав пацієнтів, кожен має право на доступність медичних послуг, які він/вона потребує за станом здоров’я; кожен має право на свободу вибору між різними медичними процедурами та закладами (фахівцями) на підставі адекватної інформації; кожен має право на отримання необхідного лікування без зволікань, протягом наперед встановлено строку; кожен має право на доступність якісного медичного обслуговування на основі специфікації і в точній відповідності до стандартів.
  На наше переконання рішення Запорізької міської ради «Про реорганізацію юридичної особи – комунальної установи охорони здоров’я «Пологовий будинок №1» шляхом приєднання до закладу охорони здоров’я «Пологовий будинок №3» від 19 грудня 2018 року № 68 є таким, що порушує законодавство України та наші конституційні права.
  Окрім того, дане рішення було прийнято без дотримання передбаченої процедури та порушення наших прав як членів територіальної громади.
  За приписами ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Однак, всупереч зазначеної норми проект рішення Запорізької міської ради «Про реорганізацію юридичної особи – комунальної установи охорони здоров’я «Пологовий будинок №1» шляхом приєднання до закладу охорони здоров’я «Пологовий будинок №3» з’явився на офіційному сайті міської ради лише за 8 днів до розгляду даного питання 19 грудня 2018 року на черговій тридцять п'ятій сесії міської ради, а саме 07 грудня 2019 року.
  Слід зазначити, що рішення № 68 від 19 грудня 2018 року впливає на таке важливе конституційне право, як право на охорону здоров'я, що є безумовною підставою для врахування думки територіальної громади м. Запоріжжя.
  Однак, прийняття рішення «Про реорганізацію юридичної особи – комунальної установи охорони здоров’я «Пологовий будинок №1» шляхом приєднання до закладу охорони здоров’я «Пологовий будинок №3» відбулося без врахування громадської думки та проведення громадських слухань.
  Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.
  Згідно положень статті 13 Закону України «Про місцеве самоврядування України» територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.
  При цьому пунктом 12 цього Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03 листопада 2010 року, в обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових актів, які: стосуються конституційних прав, свобод та обов'язків громадян; стосуються життєвих інтересів громадян, стосуються інтересів територіальних громад.
  Згідно з п. 5 вищезазначеного Порядку консультації з громадськістю організовує і проводить орган виконавчої влади, який є головним розробником проекту нормативно-правового акта або готує пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя. Інформація, пов’язана з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюється у спеціально створеній рубриці «Консультації з громадськістю» офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.
  Питання щодо скорочення мережі медичних закладів належить до питань соціально-економічного розвитку, а також реалізації прав і свобод громадян. А отже, проект рішення про реорганізацію юридичної особи – комунальної установи охорони здоров’я «Пологовий будинок №1» шляхом приєднання до закладу охорони здоров’я «Пологовий будинок №3» повинен вноситися на розгляд міської ради лише після проведення відповідних консультацій з громадськістю.
  В статті 19 Конституції України зазначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
  Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
  На підставі вищевикладеного ПРОСИМО
  скасувати рішення Запорізької міської ради «Про реорганізацію юридичної особи – комунальної установи охорони здоров’я «Пологовий будинок № 1» шляхом приєднання до закладу охорони здоров’я «Пологовий будинок № 3» № 68 від 19 грудня 2018 року.

  поширити електронну петицію:

  перелік осіб, які підтримали петицію