• Thumb a567f4f4d8752d94661b64aac2b19f34
  • Thumb 14c6b04b834e04e20a02d3aff63a368a

Зібрано підписів

Кількість днів

Заголовок петиції

Перейменувати Вулицю Кутузова на вулицю Короля Лева (Князя Лева Даниловича)

ПІБ ініціатора: Василинюк Данило Олександрович
Статус: На розгляді
Петиція №7867
Дата початку збору підписів: 29.06.2022 12:57

Суть електронної петиції

Прошу підтримати перейменування вулиці Кутузова на вулицю Короля Лева.
Лев Данилович або Лев I Галицький (бл. 1228[1] — бл.1301) — Король Русі, Великий князь Київський, князь перемиський (бл. 1240—1269), белзький (після 1245—1269) і галицький (1264—бл. 1301). Представник роду Романовичів, гілки Володимирських Мономаховичів, із династії Рюриковичів.
Син короля Русі Данила і галицької князівни Анни.
Прославився як мужній воїн і полководець, але нерозважливий і нестриманий політик.

поширити електронну петицію:

перелік осіб, які підтримали петицію