• Thumb a54a6ebe31dc3895a833f41be489925f

Зібрано підписів

Кількість днів

Заголовок петиції

НЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ «подземный пешеходный переход на улице Базарная (Анголенко)», а решить проблему пересечения пр. Соборного на ул. Базарная, мало мобильных граждан (людей с инвалидностью) и родителей с детскими колясками, за счёт установки в подземный переход — ЭСКАЛАТОРОВ!

ПІБ ініціатора: Бесчасный Виталий Дмитриевич
Статус: На розгляді
Петиція №4354
Дата початку збору підписів: 16.10.2018 11:53

Суть електронної петиції

03.10.2018 года, на сайте петиций появилась петиция:

№ 4335 «Ліквідація підземного пішохідного переходу на вулиці Базарна (Анголенко)»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ АВТОРА:
«На сьогодні гостро постає питання про реорганізацію суспільного простору. Підземний перехід на перетині вулиці Базарна та проспекту Соборного не є тим елементом суспільного простору, який можна назвати комфортним та безпечним, тому загострюю увагу на цій проблемі.

Ось декілька аргументів на користь того, чому потрібно позбутися від підземних переходів:

По-перше, це недоступність підземних переходів для маломобільних громадян. Не враховуючи інвалідів, маломобільними вважаються також люди які: користуються калясками, велосипедами, переміщюють багаж та ті, котрі зазнали травм, що ускладнюють пересування. Тобто в цю категорію може потрапити кожен другий громадянин. Це питання доволі актуальне, тому ігнорування місцевою владою такої проблеми - це ніщо інше, як ДИСКРИМІНАЦІЯ. Адже в соціально справедливій державі цінується участь всіх громадян в суспільному житті незалежно від їх змоги до пересування.

По-друге, дуже легко спростувати міф, про те, що підземні переходи безпечні і доказати зворотнє. Статистика говорить, у тих місцях, де є підземні переходи, кількість ДТП за участю пішоходів значно зростає тому, що заради скорочення шляху пішоходи перебігають дорогу в недозволених місцях, де водії не очікують появи людей на дорозі.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ заключається в тому, щоб звернутися до досвіду Західних країн, які вміло з цією проблемою справляються. Тобто першочергово необхідно ліквідувати підземні переходи та оснастити вулицю пішохідним переходом та сфітофорами.

В результаті реалізації цієї реорганізації поліпшено ситуацію з транспортною доступністю для людей з обмеженими можливостями відповідно до сучасних європейських підходів у містобудуванні та облаштуванні дорожньо-транспортної інфраструктури».

УЧИТЫВАЯ ВАЖНОСТЬ ПОДНЯТОГО ВОПРОСА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТСКИМИ КОЛЯСКАМИ, Я ПОВТОРЮ ПЕТИЦИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

ПЕТИЦИЯ № 4335 «Ликвидация подземного пешеходного перехода на улице Базарная (Анголенко)»
«На сегодня остро встает вопрос о реорганизации общественного пространства. Подземный переход на пересечении улицы Базарная и проспекта Соборного не является тем элементом общественного пространства, который можно назвать комфортным и безопасным, поэтому заостряю внимание на этой проблеме.

Вот несколько аргументов в пользу того, почему нужно избавиться от подземных переходов:

Во-первых, это недоступность подземных переходов для мало мобильных граждан. Не считая инвалидов, мало мобильными считаются также люди которые: пользуются колясками, велосипедами, перемещают багаж и те, которые получили травмы, затрудняют передвижение. То есть в эту категорию может попасть каждый второй гражданин. Этот вопрос довольно актуален, поэтому игнорирование местной властью такой проблемы-это ничто иное, как ДИСКРИМИНАЦИЯ. Ведь в социально справедливом государстве ценится участие всех граждан в общественной жизни независимо от их возможности к передвижению.

Во-вторых, очень легко опровергнуть миф, о том, что подземные переходы безопасны и доказать обратное. Статистика говорит, в тех местах, где есть подземные переходы, количество ДТП с участием пешеходов значительно возрастает потому, что ради сокращения пути пешеходы перебегают дорогу в неположенных местах, где водители не ожидают появления людей на дороге.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ заключается в том, чтобы обратиться к опыту Западных стран, которые умело с этой проблемой справляются. То есть в первую очередь необходимо ликвидировать подземные переходы и оснастить улицу по пешеходному переходу и светофорами.

В результате реализации этой реорганизации улучшить ситуацию с транспортной доступностью для людей с ограниченными возможностями согласно современных европейских подходов в градостроительстве и обустройстве дорожно-транспортной инфраструктуры».

В ЧЁМ СУТЬ ДАННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Понять автора петиции не мудрено — автор петиции считает, что для жителей города Запорожья нужна: «Ликвидация подземного перехода на улице Базарная (Анголенко) », и «заостряет внимание на этой проблеме», потому что «подземный переход на пересечении улицы Базарная и проспекта Соборного не является тем элементом общественного пространства, который можно назвать комфортным и безопасным».

Честно говоря, я давно видел проблему подземных переходов, которых в городе Запорожье шесть:
1) — подземный переход на пересечении: «пр. Соборный — ул. Базарная»;
2) — подземный переход на пересечении: «пр. Соборный — пл. Пушкина»;
3) — подземный переход на пересечении: «пр. Соборный — пл. Фестивальная»;
4) — подземный переход на пересечении: «пр. Соборный — ул. Лермонтова»;
5) — подземный переход на пересечении: «пр. Соборный — ул. Сталеваров»;
6) — подземный переход на пересечении: «ул. Плотинная — бул. Винтера»,
для людей с инвалидностью и родителей с колясками, и у меня уже давно есть не одно, а даже 2 предложения как эту проблему решить.

Более того, у меня в планах записано написание 2-х петиций на эту тему, но сегодня речь пойдёт об одной из них. А, катализатором написания мною одной из двух петиций, стала петиция № 4335.

С одной стороны тема комфортности и безопасности подземных переходов для людей с инвалидностью, поднятая автором петиции, — актуальная, но с другой стороны, к сожалению, решение этой проблемы показано автором — ОДНОБОКО, потому что решается проблема одной группы лиц: людей с инвалидностью и родителей с колясками, за счёт всех остальных жителей города Запорожья, а так не должно быть.

ПОЧЕМУ Я НЕ СОГЛАСЕН С ТЕМ, ЧТО «НУЖНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ»?

ВО-ПЕРВЫХ, «недоступность подземных переходов для мало мобильных граждан» — это не аргумент в пользу того, что остальным жителям Запорожья тоже не нужно пользоваться подземными переходами.

ВО-ВТОРЫХ, то что «подземный переход… не является тем элементом общественного пространства, который можно назвать комфортным и безопасным» — это не аргумент в пользу того, что для остальных жителей Запорожья подземные переходы тоже не комфортные и не безопасные.

В-ТРЕТЬИХ, я не согласен с тем, что «игнорирование местной властью такой проблемы — это ничто иное, как ДИСКРИМИНАЦИЯ», потому что местная власть не устраняется от проблемы подземных переходов для мало мобильных граждан, а просто не знает как её решить.

В-ЧЕТВЁРТЫХ, я не согласен с тем, что безопасность подземных переходов — это миф! Потому что если для людей с инвалидностью (2 000 мало мобильных граждан в г. Запорожье) подземные переходы действительно: недоступные, не комфортные и опасны, то для остальных жителей Запорожья подземные переходы: доступные, комфортные и безопасные.

В-ПЯТЫХ, я не согласен с тем, что безопасность подземных переходов — это миф! Подземные переходы — безопасны! А если человек, вместо того, что бы перейти дорогу по подземному переходу, нарушает Правила дорожного движения и перебегает «дорогу в неположенных местах, где водители не ожидают появления людей на дороге», то переиначив цитату профессора Преображенского скажу: «Следовательно разруха не в подземных переходах, а в головах»…

В-ШЕСТЫХ, я не согласен с тем, что «РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ заключается в том, что бы… ликвидировать подземные переходы и оснастить улицу по пешеходному переходу и светофорами». Строительство подземных пешеходных переходов стало необходимостью, когда возросло движение автотранспорта. Наземные пешеходные переходы, как и тогда, так и теперь небезопасны для пешеходов.

Более того, подземные переходы строятся только в крупных городах, и не на каждом пешеходном переходе, а только на тех пешеходных переходах где большой поток машин и пешеходов. Раньше вид пешеходного перехода (надземный или подземный) рассчитывался по сложной формуле, которая включала в себя расчет количества машин, пешеходов и т.д.

КАКОЙ ВЫХОД ИЗ ДАННОЙ СИТУАЦИИ?

Выход из данной ситуации — это установка эскалаторов в подземный переход на пересечении: «пр. Соборный — ул. Базарная». Установка эскалаторов в подземный переход — это уже давно назревший вопрос, потому что эскалаторы, уже давно перестали быть экзотикой, и они сегодня применяются в каждом торговом центре города Запорожья.

Современные «умные» эскалаторы экономят электроэнергию, так как включаются только тогда когда в зону действия датчика попадает движущийся предмет. Высота подземных переходов не большая, это не потолки современных торговых центров, и поэтому эскалатор в подземном переходе будет не большим по размеру.

Эксплуатация эскалаторов (электроэнергия, ремонт и обслуживание) не будет «тянуть средства» из бюджета города, а будет осуществляться за счёт арендной платы арендаторов которые торгуют в подземном переходе.

Учитывая вышесказанное, для комфортного и безопасного пребывания людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками в подземном переходе на ул. Базарная, предлагаю:

НЕ ЛИКВИДИРОВАТЬ «подземный пешеходный переход на улице Базарная (Анголенко)», а решить проблему пересечения пр. Соборного на ул. Базарная, мало мобильных граждан (людей с инвалидностью) и родителей с детскими колясками, за счёт установки в подземный переход — ЭСКАЛАТОРОВ!

поширити електронну петицію:

перелік осіб, які підтримали петицію