• Thumb 14feb0d01914a2cd8a1afee35686bde8

Зібрано підписів

Кількість днів

Заголовок петиції

Конкурс на найкращий проект ремонту багатоквартирного будинку та зменшення вартості опалення

ПІБ ініціатора: Головко Костянтин Вікторович
Статус: З відповіддю
Петиція №298
Дата початку збору підписів: 10.02.2017 11:33

Суть електронної петиції

Новые строительные стандарты Украины, принятые в 2016 году (ДБН В.2.6 -31:2016) требуют улучать энергоэффективности жилых домов и как результат снижать стоимость отопления. Власти Запорожья делают вид, что это не их проблема.
Для снижения стоимости центрального отопления в отдельных многоквартирных домах г. Запорожья сами жители вынуждены были собирать по 150 - 200 тыс. грн. на специальный прибор «индивидуальный тепловой пункт», в котором есть регулятор потока центрального отопления по погодным условиям. Результат без учета утепления стен и окон – снижение цены за отопление квартир на 35 - 56%, возврат потраченных денег за 1 – 2 отопительных сезона. Вот адреса некоторых из этих домов: ул. Авраменко, 15, ул. Казачья, 5, ул. Инж. Преображенского, 17.
Однако, почему жители сами должны полностью платить за этот прибор и другие работы по повышению энергоэффективности, если мы выбрали городскую власть, которая должна думать на пользу горожан?
По примеру других городов, предлагаю включить решение вопроса о снижении потерь тепла и стоимости отопления дома в задачи, которые решает капитальный ремонт жилого дома.
Список домов для капитального ремонта составлять по итогам городского конкурса, где победителем станет тот дом, жители которого предложат проект с наибольшей экономией стоимости отопления и с наибольшей своей долей в финансировании работ (до 30%). Остальные деньги (70 - 99% стоимости капремонта) взять из уже утвержденного депутатами фонда городского бюджета.
На конкурсе не делать различий для домов с объединениями совладельцев (ОСМД) и домов на попечении КП «Наш город». Единственное, дать возможность жителям домов, где нет ОСМД, платить свои взносы в 2 – 5 летнюю рассрочку путем подписания энергосервисного договора с КП «Наш город», а для ОСМД – компенсировать проценты по кредитам, в соответствии с уже принятой депутатами городской программой.

Предлагаю: Рассмотреть и утвердить на сессии Запорожского совета «Положення про конкурс проектів з реалізації капітального ремонту та енергоефективних заходів у житловому будинку міста Запоріжжя».

Проект Положення
про конкурс проектів з реалізації капітального ремонту та енергоефективних заходів у житловому будинку міста Запоріжжя

1. Положення про конкурс проектів з реалізації часткового капітального ремонту та енергоефективних заходів у житловому будинку міста Запоріжжя (далі - конкурс), розроблено з метою врегулювання процедури відбору проектів з реалізації ремонтних та енергоефективних заходів, доцільних для впровадження у багатоквартирних будинках у місті Запоріжжі, не зважаючи на те, чи створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ та ЖБК), або будинок обслуговується комунальним підприємством (надалі – КП «Наше місто»).
2. Проведення Конкурсу та відбір проектів здійснюється комісією, яка утворюється виконавчим органом Запорізької міської ради (далі - комісія) за погодженням з постійною комісією з питань життєзабезпечення міста.
3. До конкурсу допускаються проекти з реалізації часткового капітального ремонту та енергоефективних заходів у житловому будинку (далі - проекти), розроблені відповідно до пунктів 5 та 6 цього положення, за умови гарантування співвласниками багатоквартирного будинку та членами кооперативного будинку (далі - суб'єкт подання проекту) оплати не менш 30 % від загальної вартості робіт за поданим проектом.
Гарантування оплати вважається підтвердженим при наявності:
коштів на розрахунковому рахунку суб'єкта подання проекту;
кредитної лінії, відкритої у банку у розмірі загальної вартості робіт за проектом;
належним чином оформленої гарантії, договору (в т.ч. енергосервісного договору з КП «Наше місто»), поруки, застави чи іншого виду забезпечення, не забороненого законодавством.
4. Конкурс проводиться за такими напрямками:
модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж;
теплоізоляція та капітальний ремонт дахів;
встановлення будинкових приладів регулювання потоку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання;
реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів;
утеплення фасадів;
заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування;
заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування.
5. Проект повинен містити не менше двох видів робіт за напрямками, зазначеними у пункті 4 цього положення.
6. Проекти готуються за формою, наведеною у додатку до цього положення.
До проекту додаються:
техніко-економічне обґрунтування проекту;
документ, що підтверджує повноваження особи на підписання проекту;
документи, що підтверджують наявність одного або кількох видів гарантування оплати, зазначених у пункті 3 цього положення.
7. До участі у конкурсі не допускаються проекти у разі, якщо:
подані не за напрямками, зазначеними у пункті 4 цього положення;
подані після закінчення строку, вказаного в оголошенні про проведення конкурсу;
оформлені з порушенням вимог пунктів 5 та/або 6 цього положення.
8. Конкурс проводиться за умови подання на розгляд комісії не менше трьох проектів.
9. Оцінка проектів здійснюється за такими критеріями:
9.1. Найнижчий відсоток участі громади в фінансуванні проекту (40-70% загальної вартості послуг, робіт, матеріалів, обладнання).
Питома вага цього критерію становить до 30 балів.
9.2. Найменший термін окупності проекту за рахунок зменшення витрат з міського бюджету на субсидії згідно техніко-економічного обґрунтування проекту.

Питома вага цього критерію становить до 30 балів.

9.3. Наявність згоди КП «Наше місто» на укладання енергосервісного договору або кредитної лінії, відкритої у банку у розмірі загальної вартості робіт за проектом. Найменший термін окупності проекту за рахунок зменшення витрат з міського бюджету згідно техніко-економічного обґрунтування проекту.

Питома вага цього критерію становить до 20 балів.

9.4. Проект повинен містити не менше двох видів робіт за напрямками капітального ремонту та покращення енергоефективності будівлі (реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів; утеплення фасадів; теплоізоляція та капітальний ремонт дахів; заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування; модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж; встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення та/або на гаряче водопостачання; заміна освітлювальних приладів у місцях загального користування на енергоефективні та/або встановлення датчиків руху для регулювання освітленості в місцях загального користування).

Питома вага цього критерію становить до 20 балів.

10. Оцінка проекту здійснюється шляхом сумування балів за кожен критерій. Визначення переможців здійснюється комісією шляхом порівняння кількості балів, яку отримав кожен проект.
11. Оголошення про проведення конкурсу та повідомлення про результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-порталі виконавчого органу міської ради. Заявки на участь приймаються впродовж не менше ніж один місяць.
12. Конкурс проводиться за відповіді бюджетні призначення, передбачені у бюджеті міста Запоріжжя на проведення капітальних ремонтів або реконструкції житлових будинків.
13. За результатами конкурсу на підставі протоколу комісії Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради укладає з представником кожного житлового дому (КП «Наше місто», ОСББ або ЖБК), проекти яких визнані переможцями, договір, яким врегульовуються питання щодо порядку та строків виконання робіт кожною із сторін.
Умови цього договору не можуть відрізнятись від показників, зазначених у проекті-переможці.

Відповідь на електронну петицію:

Про розгляд звернення

Петиція щодо проведення конкурсу на найкращий проект ремонту багатоквартирного будинку в місті та зменшення вартості опалення розглянута на сесії Запорізької міської ради.

Прийнято рішення Запорізької міської ради від 31.05.2017 №49 «Про підтримку петиції щодо конкурсу на найкращий проект ремонту багатоквартирного будинку та зменшення вартості опалення».

У разі незгоди з відповіддю заявник має право на оскарження згідно з чинним законодавством.

 

Директор департаменту
з управління житлово-комунального
господарства Запорізької міської ради                                      С.Я.Польовий

поширити електронну петицію:

перелік осіб, які підтримали петицію